Ondersteuning

Vaak heeft het management zijn handen vol aan de dagelijkse gang van zaken en komt het er onvoldoende mate aan toe om tijdig te kunnen anticiperen, maar ook onvoldoende kennis. Het ingezette extramuraliseringsbeleid van de overheid zorgt voor veel onduidelijkheid en onrust in de samenleving en bij zorgaanbieders. Steeds meer verzorgingshuizen hebben als gevolg van de versnelde extramuralisering van ZZP’s 1,2, en 3 en het inkoopbeleid door zorgkantoren te kampen met leegstand, die niet zomaar op korte termijn door bijvoorbeeld verhuur van kamers kan worden opgelost. KCG heeft veel instellingen op dit onderdeel begeleidt bij transities van intramuraal naar extramuraal.
Bij de transitie van intramuraal naar extramuraal is bijvoorbeeld veel  kennis nodig op o.a. een aantal onderdelen dat KCG heeft zoals: ● Woning waardering (ivm bepaling hoogte huur) ● Fiscale kennis (o.a. voor huurtoeslag) ● CAK kennis ● Vastgoed ervaring ● PGB (tot aan verantwoording zorgkantoor) ● De inrichting van de verhuuradministratie (incl. administratieve organisatie)
K G C Kennis  Centrum  Gezondheidszorg